Drs. Sander van Eekelen (1971)

Ruim 20 jaar verdiep ik me al in de mens en het leven. Hoe kun je een plezierig en zinvol, een ‘succesvol’ leven leven? Voor mij betekent dat dat ik met plezier en vanuit innerlijke rust en vrijheid leef, betekenisvol ben voor anderen en geniet van liefdevolle relaties in privé en werk.

Mag ‘succesvol leven’ een onderwerp van gesprek en studie zijn? ‘Succes’ en ‘succesvol zijn’ zijn namelijk lastige thema’s in Nederland. Je mag (nog net) succesvol zijn, maar je mag er eigenlijk  niet over praten, laat staan trots op zijn. Bescheidenheid wordt zeer gewaardeerd en het past je te doen alsof jouw succes je overkomen is, per toeval is aan komen waaien en dat je veel ‘geluk’ hebt gehad.

Ik vond die houding en benadering, eigenlijk al van kinds af aan, maar vreemd. Er moet toch een manier zijn, misschien wel een ‘formule’ om je leven succesvol te kunnen maken? Een soort handboek voor een plezierig en betekenisvol leven? Omdat er niet zoiets bestond als een opleiding ‘Hoe leid ik een succesvol leven?’ heb ik mijn eigen pad gevolgd.

Na de middelbare school ging ik het avontuur aan van een uitwisselingsjaar in Amerika. Terugkijkend en reflecterend op dat jaar is de grote winst een enorme sprong in bewustzijn geweest. Ik werd me (veel) meer bewust wie ik zelf was en hoe anderen hun leven leiden. Door me onder te dompelen in een nieuwe cultuur, andere gedragspatronen waar te nemen werd ik me bewust van zaken die ik in Nederland voor ‘normaal’ had aangenomen. Ik leerde met meer afstand naar mezelf in mijn interacties met anderen te kijken en kon gaan waarnemen wat goed werkte en wat minder. Een ‘succes- en betekenisvol leven’ werd (en wordt) in Amerika op een andere manier bekeken, ingevuld en beleefd. Kinderen worden van jongsafaan gestimuleerd om ‘de beste’ ergens in te zijn, succes wordt zeer belangrijk gevonden én je mag, nee bijna moet, er trots op zijn en het aan iedereen laten zien. Wat een groot verschil met de Nederlandse benadering!

Uiteraard werden ook de nadelen van deze houding zichtbaar; de valkuil van je eigenwaarde alleen ontlenen aan je uiterlijke succes in plaats van aan wie je in de kern bent, depressies als gevolg van mislukkingen en wedijver, jaloezie en arrogantie liggen al snel op de loer.

Na terugkomst in Nederland bleek de studie ‘Psychologie’ de meest passende vervolgstap. Begin 1997 studeerde ik af als sociaal-psycholoog. Ik ging aan de slag  als organisatieanalist, later organisatieadviseur bij MIM Markt Interactie Management. Vanaf het eerste moment is de focus in mijn werk geweest op mensen; werken ze op een prettige manier, hoe werken ze samen, worden alle talenten benut, zetten ze al hun energie en passie in, hoe is de interactie tussen medewerkers en leidinggevende? Ook bleek ik al snel een natuurlijk oog voor efficiëntie in (werk)processen te hebben, altijd vanuit een menselijk perspectief. De centrale vraag in mijn werk als organisatieadviseur was: hoe kan deze organisatie zijn klantinteractie zo succesvol mogelijk inrichten en uitvoeren? Succes werd dan afgemeten aan klanttevredenheid, snelheid van dienstverlening en (zo laag mogelijke) kosten.

 “Het is niet zozeer wat we kunnen, maar meer de keuzes die we maken die tonen wie we werkelijk zijn” – J.K. Rowling, auteur.

Begin 2001 werd onze zoon Thijs geboren. Nu is de geboorte van een eerste kind altijd al een ‘life-changing event’, maar, zo bleek na een maand of drie, vier, nu zelfs nog meer. Thijs bleek namelijk een ‘ontwikkelingsachterstand’ te hebben, hetgeen we nu een zeer ernstige verstandelijke beperking noemen. Hij heeft een ontwikkelingsleeftijd van bijna 1 jaar en de vooruitzichten zijn dat hij nog maar zeer minimale ontwikkeling zal laten zien, als dat al gebeurt. Hij praat niet en is niet zindelijk.

Een belangrijk effect op mij was in die eerste jaren dat ik in de ‘doe-stand’ sprong. Ik ging boeken lezen over de ontwikkeling van baby’s, over autisme (wat hij later niet bleek te hebben), over toegepaste gedragsanalyse. Mijn vrouw en ik volgden, samen met Thijs, een cursus ‘Growing Minds’ in Florida en zetten een thuisprogramma op met vrijwilligers om de ontwikkeling van Thijs, in een 1-op-1 situatie, te stimuleren.

Om hier voldoende tijd in te kunnen stoppen besloot ik bij de Gemeente Tilburg te gaan werken als adviseur Kwaliteit en Organisatie, in een baan van 20 uur. Na zo’n 1,5 jaar bleek de vooruitgang in Thijs’ ontwikkeling zo minimaal dat we besloten het thuisprogramma stop te zetten. Toch kijken we met veel voldoening terug op deze periode. Het gaf ons de ruimte en leerde ons om Thijs liefdevol te accepteren wie hij is, een niet-oordelende houding aan te nemen en zonder verwachtingen voor de toekomst meer in het ‘nu’ te zijn. Thijs is tot op de dag van vandaag een dagelijks voorbeeld van hoe je het leven steeds weer opnieuw kunt nemen zoals het is. Zó mooi en leerzaam; een absolute verrijking van mijn leven.

Begin 2005 stapte ik van de gemeente over naar Interpolis, als intern organisatieadviseur en verandermanager. Terugkijkend en reflecterend op mijn 8-jarige periode bij Interpolis/Achmea ben ik dankbaar dat ik me in verschillende functies heb mogen bekwamen (als lijnmanager Operations, als HRM-adviseur en –teammanager), maar wellicht belangrijker nog is dat ik diepgaand aan mijn eigen effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling heb kunnen werken. Een intensief coachings-traject hielp me bewust te worden van mijn sterkste belemmerende overtuigingen en deze te transformeren. Deze lagen op het terrein van willen voldoen aan verwachtingen, dingen goed willen doen (perfectionisme), grenzen stellen, mezelf meer laten zien, van denken en analyseren naar gevoel en intuïtie.

Daarnaast heb ik, om mijn vaardigheden in het begeleiden van anderen verder te ontwikkelen, de leergang ‘Coaching voor Professionals’ gevolgd bij de SchoolvoorCoaching.

In mijn verdere zoektocht naar ‘het handboek voor een succesvol leven’ ben ik intensieve seminars in Amerika gaan volgen van Jack Canfield (‘America’s # 1 Successcoach’), heb ik vele honderden uren cursussen gevolgd via luister CD’s van Bob Proctor tot Jeddah Mali en van John Assaraf tot Hale Dwoskin. Daarnaast heb ik tientallen boeken gelezen en bestudeerd van deels dezelfde auteurs, maar ook van schrijvers als Deepak Chopra, Stephen Covey, Byron Katie, Eckhart Tolle, Neale Donald Walsch, Marinus Knoope en vele anderen. 

Sinds 2012 werk ik intensief samen met Alan Seale, schrijver, internationaal coach en spreker, en oprichter van het Center for Transformational Presence. Samen met Jo Boniszewski ben ik, als enige in Nederland, gecertificeerd als ‘Program Leader’ en leid ik, samen met Jo, diverse Transformational Presence trainingen, zowel open inschrijving als in-company.

 “Mijn levensdoel is mensen met liefde en plezier te inspireren en te begeleiden op hun weg naar meer rust, plezier en vrijheid”– Sander van Eekelen, transformational leadershipcoach en change facilitator.

Belangrijker dan de boeken die ik bestudeerd heb of de seminars en cursussen die ik gevolgd heb, is dat ik, wat ik leerde, heb toegepast en verankerd in mijn dagelijkse leven. De afgelopen jaren heb ik bewust mijn eigen ondernemerschap als coach en procesbegeleider omarmt. Stapsgewijs heb ik hier vorm aan gegeven en ten volle beleefd wat het betekent om vanuit vertrouwen en geloof in eigen kunnen te acteren in plaats vanuit angst en risicomijdendheid stil te blijven zitten. Het heeft me veel gebracht. Vanuit mijn volle overtuiging kan ik stellen dat ik een voor mij succes- en betekenisvol leven leidt. Ik ervaar rust, plezier en vrijheid en dat groeit elke dag. Het is mijn passie om mijn ervaring met anderen te delen, zodat ook zij hun hoogste visie kunnen leven.