Missie en doelgroep

Academy of Life is in 2009 opgericht. Haar missie is professionals te inspireren en te ondersteunen in het creëren van een plezierig en zinvol leven. Daarmee richt Academy of Life zich enerzijds op het versterken van persoonlijk leiderschap in de breedste zin van het woord. Anderzijds ziet Academy of Life de professional altijd in zijn/haar context en vormt het versterken van teamontwikkeling en samenwerking de tweede pijler.  

Academy of Life richt zich dus op de individuele professional die de drive heeft meer uit het leven en het werk te halen en op de teams die met meer plezier en effectiever willen samenwerken. 

Samenwerkingsverbanden

Om de missie te realiseren voert Academy of Life opdrachten uit voor diverse klanten. Daarnaast werkt ze samen met een drietal organisaties:

The Center for Transformational Presence in Topsfield, Massachusetts, USA
In samenwerking verzorgt Academy of Life de volgende open trainingen:
– Transformational Presence Leiderschap & Coaching Training (TPLC), nederlands- en engelstalig
– Transformational Presence Leadership and Action (TPLA), engelstalig
– Introductieworkshop Transformational Presence, nederlandstalig
– Zielsmissie / Levensvisie, nederlandstalig
– Manifestatie Wiel, nederlandstalig

Tevens werken Academy of Life en The Center for Transformational Presence samen in diverse in-company trajecten.

Kijk hier voor de planning en meer informatie

LTC (Leefstijl Training en Coaching) in Zwolle
De dienstverlening van Academy of Life voor LTC betreft training, (team)coaching en procesbegeleiding en strekt zich uit over de volgende thema’s:
– zelfsturing/-management
– versterken van (zelf-)leiderschap

– autonomie / persoonlijke kracht
– teamontwikkeling, houding en gedrag
– intern consultancy / specialist development

Hogeschool Avansplus, Improving Professionals, in Breda
De dienstverlening van Academy of Life betreft het interactief en praktisch docentschap voor diverse opleidingen binnen de vakgroepen ‘Management & Bedrijfskunde’ en ‘HRM’. Academy of Life verzorgt hierin diverse modules, masterclasses en in-company trajecten, zoals:
– Persoonlijk Leiderschap
– Persoonlijke Effectiviteit
– Leidinggeven als nieuwe uitdaging
– Adviesvaardigheden


Klanten

Tot de klantenkring van Academy of Life en haar samenwerkingspartners horen o.a. de volgende bedrijven en organisaties:

 • Achmea
 • Avres
 • Baalderborg Zorggroep
 • Centrum voor Jeugd & Gezin Midden-Limburg
 • CZ
 • Evides
 • Gemeente Dongen
 • Gemeente Stein
 • Haagse Hogeschool
 • Hogeschool Zeeland
 • Hogeschool Inholland
 • IKEA
 • Lee Hecht Harrison
 • Onderwijscoöperatie T-Primair (regio Tilburg)
 • St. Elisabeth Ziekenhuis
 • Stichting Opmaat Groep Tilburg
 • Stichting Voeding Leeft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Volksbank
 • Xonar, Jeugd & Opvoedhulp
 • Zuyd Hogeschool