Bedrijfs- en organisatietrainingen

De trainingen die Academy of Life biedt, worden ontwikkeld samen met de klant waarbij het te bereiken doel de leidraad vormt. Het gaat altijd om maatwerk, omdat elke omgeving, cultuur en doelstelling een andere aanpak vereist.

In een eerste kennismaking (kosteloos) bespreken we samen wat er speelt, wat het beoogde doel is, wat er al gedaan is en hoe het komt dat de huidige situatie is ontstaan.
Vanuit deze informatie formuleert Academy of Life een eerste mondelinge voorstel. Spreekt dit aan, dan wordt een voorstel uitgewerkt met daarin meer informatie over doelstelling, werkwijze, programma, tijdpad en benodigde investeringen.
Zo nodig volgen hierin nog wat aanpassingen. Na een akkoord volgt een opdrachtbevestiging ter goedkeuring en kunnen we aan de slag!

Alle trainingen kunnen ook in het Engels gegeven worden.

De volgende thema’s kunnen aan de orde komen:

  • Persoonlijk Leiderschap
  • Persoonlijke effectiviteit
  • HR Leiderschap: in je eigen kracht staan als volwaardig HR Business Partner
  • Coachend leidinggeven 
  • Samenwerken en teameffectiviteit
  • Zelfsturing / zelfmanagement
  • Feedback en het aangaan van het ‘spannende gesprek’

En alle combinaties hiervan. In de praktijk werkt Academy of Life altijd vanuit de aanwezige deelnemers en hun specifieke vragen, behoeften en verwachtingen. De theorie vormt een aanleiding om te gaan leren, maar speelt nooit de hoofdrol. Ervarend leren, oefenen en leren van elkaar staan voorop.