Meer informatie over het Intuïtief Coachen op basis van Transformational Presence (IC-TP)-opleidingsprogramma

Het ‘Intuïtief Coachen op basis van Transformational Presence-opleidingsprogramma is volledig gebaseerd op en geworteld in de ruim 2 decennia door Alan Seale beproefde en zeer succesvolle (afgestudeerden uit 33 landen!) Transformational Presence Leiderschap & Coach (TPLC)-training. Het biedt een vernieuwende, ‘cutting-edge’ benadering voor coaching in het bedrijfsleven, overheid, zorg en onderwijs. Effectief, impactvol en transformatief coachen in de hedendaagse snel veranderende wereld vraagt om nieuwe vaardigheden en instrumenten als ook bredere capaciteiten voor bewustwording en waarneming.

De aanpak van Transformational Presence gaat direct naar de essentie van omstandigheden en situaties, identificeert het zich ontvouwende potentieel en gaat vervolgens een partnerschap aan met dat potentieel. Op die manier ontdek je een duidelijk pad voorwaarts; een weg die ons leidt naar een wereld die wél werkt. TPIC is een eigentijdse aanpak van transformationeel coachen. Een essentiële set van vaardigheden voor het navigeren van de complexiteit in de huidige, snel veranderende en onzekere wereld.

Academy of Life is gecertificeerd door grondlegger Alan Seale, om de IC-TP-opleiding in Nederland te geven. De opleiding wordt verzorgd onder het label ‘ShiftsHappen‘. Alan treedt op de achtergrond op als mentor en is nauw betrokken bij de organisatie en totstandkoming van de opleiding.

Effectief, impactvol, transformationeel coachen in de moderne, snel veranderende wereld vraagt om nieuwe vaardigheden en instrumenten als ook bredere capaciteiten voor bewustzijn en perceptie. Deze nieuwe vaardigheden en instrumenten gaan veel verder dan de kerncompetenties van analytische, op kennis gebaseerde benaderingen van traditionele coaching. Ze zijn gericht op meer creatieve en op ontdekkingen gebaseerde, transformationele benaderingen.

Vandaag de dag hebben we coaches nodig die:

  • in staat zijn om te voelen, te luisteren naar en bewust te zijn van de onderliggende energie in wat er gebeurt om zo te ontdekken wat er komen gaat
  • zich prettig voelen in het niet weten van antwoorden – en misschien niet eens weten welke vragen gesteld moeten worden
  • nieuwsgierig en fantasierijk zijn
  • bereid zijn om te verkennen zonder te weten wat ze zullen vinden, maar erop vertrouwen dat aanwijzingen voor hun volgende stap zich zullen aandienen
  • niet bang zijn om direct actie te ondernemen zodra zij aanvoelen wat de volgende stap is
  • comfortabel zijn met wie ze zijn en volledig hun eigen talenten, vaardigheden en unieke kwaliteiten omarmen, terwijl ze tegelijkertijd toegewijd zijn aan voortdurend leren en ontwikkelen

We hebben coaches nodig die herkennen dat alles met alles verbonden is – die het begrip vertegenwoordigen dat de wereld gebouwd is op een matrix van relaties en dat alles wat gebeurt deel uitmaakt van een grotere beweging. Dit is het soort leiderschap en coaching dat onze wereld kan veranderen. Dit is wat jij gaat leren in dit programma.

Transformational Presence zorgt voor een stevige basis voor bewust leven, leiden en coachen via een krachtige en tegelijkertijd praktische set van vaardigheden. De ontwikkeling van deze vaardigheden in samenhang met de stap-voor-stap-aanpak die Jo en Sander je leren, vergroten je capaciteit voor bewustzijn, begrip, perceptie en doeltreffende acties.

Uitgangspunt van ons werk is het zogenaamde ‘whole-mind’-denken en ‘whole-being’  bewustzijn. ‘Whole-mind’-denken is een resultaat van een volwaardig partnerschap tussen het intuïtieve en intellectuele brein. Dit partnerschap zit al in ons. Echter, door onze socialisatie en traditionele onderwijservaringen zijn velen van ons zo geconditioneerd dat we denken dat het om twee aparte breinen gaat en dat het intellect datgene is wat telt.

 “The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” Toegeschreven aan Albert Einstein

De eerste stap in het ontwikkelen van ‘whole-mind’-denken is te begrijpen dat het intuïtieve brein eigenlijk het grotere en meer krachtige brein is. Het intellectuele brein is slechts een klein deel van het veel grotere intuïtieve brein. Beiden zijn vandaag de dag cruciaal om impactvol te kunnen coachen. Ze spelen elk hun onmisbare rol. Het begrijpen van die rollen is een belangrijke stap in het ontwikkelen van deze nieuwe  coachingvaardigheden en – capaciteiten.

Whole-being’-bewustzijn omvat naast het ‘whole-mind’-denken ons aangeboren bewustzijn, begrip en de wijsheid die beschikbaar is via het menselijk energiesysteem. Misschien ken je het gezegde ‘het lichaam weet’ of ‘het lichaam liegt niet’. Het menselijk energiesysteem is een buitengewone technologie waarvan we nog maar net begonnen zijn om de kracht te ontdekken. Het is in staat om ons veel meer te begeleiden en te ondersteunen dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.

Als het ‘whole-mind’-denken en ‘whole being’-bewustzijn jouw standaard aanpak in leven, leiderschap en coaching worden, ontdek je een groter vermogen om ‘het grotere plaatje’ te zien van wat er om je heen gebeurt en van hetgeen zich aan het ontvouwen is. Je begint gebeurtenissen en omstandigheden te begrijpen in een veel bredere context. Je leert patronen en energiestromen herkennen en ontdekt hoe je kunt sturen in complexe situaties.

Wanneer je geconfronteerd wordt met uitdagingen, moeilijkheden of verwarring, vermindert ‘whole-mind’-denken en ‘whole being’ -bewustzijn je stressniveau en stelt het je in staat je veerkracht te bevorderen door je relatie met wat er gebeurt te veranderen. Er zijn uiteraard geen magische pillen, maar zodra je je perceptie en begrip van wat er gebeurt uitbreidt, ontstaat er duidelijkheid. En dan weet je ook welke stap voorwaarts je kunt zetten.

Transformational Presence is het belichamen van het ‘whole-mind’-denken en –‘whole being’ -bewustzijn. Het is de basisvaardigheid die je nodig hebt voor de beweging naar meer bewust leiderschap die nu plaats vindt. Op het moment dat individuen, organisaties en de maatschappij als geheel deze basisvaardigheden ontwikkelen en verder verfijnen, geven ze vorm aan een transformationele cultuur. En als de cultuur transformeert, voelen mensen zich meer ondersteund en aangemoedigd om transformerende initiatieven te ontplooien.

Vandaag de dag zien we ons gesteld voor nieuwe uitdagingen en snelle veranderingen alsmede enorme kansen en mogelijkheden. Transformational Presence stelt je in staat om elke gelegenheid of uitdaging aan te kunnen gaan vanuit helderheid, stevigheid en vertrouwen. Het geeft je de vaardigheden, instrumenten en capaciteiten om ‘snel te kunnen schakelen’ zoals we in het bedrijfsleven zeggen of te ‘dansen in het moment’ zoals we vaak zeggen in coaching. Transformational Presence is de basis voor bewust leiderschap, coaching en dienstverlening. Het helpt je om flexibel, adaptief, responsief en creatief te zijn, zodat je kan werken mét alles wat je tegenkomt in plaats van er tégen te strijden. Transformational Presence is een levenswijze – een manier van zijn, denken en doen die leidt tot versnelde en duurzame resultaten. Ongeacht in welke omgeving je werkt of welke doelgroep je dient – mkb, sociaal ondernemerschap, bedrijfsleven of overheid, onderwijs, zorg of non-profit – Transformational Presence legt het fundament voor het creëren van een wereld die nóg beter werkt.  

Wil je meer informatie over het curriculum en de inhoud van de vijf opleidingsdagen, klik dan hier.

Wil je eens een middag kennismaken met Transformational Presence? Kom dan naar onze online Introductieworkshop op 2 december 2021.

Wil je je direct inschrijven voor de eerstvolgende instroommogelijkheid in de opleiding ‘Intuïtief Coachen op basis van Transformational Presence die start met een tweedaagse op 13 en 14 januari 2022 in conferentiecentrum Kapellerput in Heeze? Klik hier