In-company traject Persoonlijk HR Leiderschap

“Sander had een open houding en speelde flexibel in op wat er in de groep gebeurde. Hij was in staat om in korte tijd een veilige en vertrouwelijke sfeer te creëren waardoor we onszelf kwetsbaar durfden op te stellen en er, bijna als vanzelf, persoonlijke diepgang ontstond. De gebruikte theorieën en modellen waren zeer waardevol; naast diverse eye-openers en inzichten kregen we concrete handvatten die direct de volgende dag toepasbaar waren. Ook de afwisseling tussen theorie en oefeningen was goed in balans. Het programma zat zo in elkaar dat ieder van ons, in een gezamenlijk proces, werkte aan de eigen persoonlijke doelen, onafhankelijk van de ontwikkelingsfase per individu.

Het resultaat is dat ieder van ons enorm is gegroeid, zowel persoonlijk als professioneel. We ervaren meer zelfvertrouwen, durven ons uit te spreken en nemen krachtiger positie in als HR Businesspartner. Zeker zo belangrijk is dat we als team een veel sterkere verbondenheid met elkaar ervaren.
– HRM-team Universiteit (16 HR-adviseurs).

 

Procesbegeleiding

“Sander heeft me werkelijk verbaasd op twee manieren: ten eerste hoe snel hij iemand tot vrij diep in zijn persoonlijkheid kon ‘lezen’ in een kort tijdsbestek (bij mij vond ik dat echt indrukwekkend) en ten tweede hoeveel hij bij mij heeft losgemaakt als het gaat om persoonlijke reflectie. Iemand in mijn omgeving (geen student) gaf aan op zoek te zijn naar een professionele coach en ik heb haar dan ook aangeraden eens op Sander’s website te kijken, dat zegt denk ik genoeg!” – deelnemer cursus ‘Persoonlijk Leiderschap’

“De docent gaf veel rake feedback en paste de lessen steeds aan aan de inbreng van de deelnemers.”- deelnemer cursus ‘Persoonlijk Leiderschap’

“Deze lessen waren uitstekend. Sander was nauw betrokken bij ons en gaf veel prettige feedback op de oefeningen. Ook luisterde hij aandachtig mee terwijl wij deze aan het uitvoeren waren. Hij ging vaak, ook individueel, de diepte in op onderwerpen.” – deelnemer cursus ‘Persoonlijk Leiderschap’

“Erg fijne en leerzame lessen met veel ruimte voor feedback en sturing. Het tempo in zijn lessen was prima.” – deelnemer cursus ‘Persoonlijk Leiderschap’

“Ik kan alleen maar beamen dat je succesvol bent in het beste in mensen naar boven te halen. In de twee cursussen die ik heb bijgewoond heb je echt een onderlinge band weten te smeden in de teams. En dat in een paar lessen. Chapeau daarvoor Sander.” – Lina Jongeneelen, Coördinator arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en beleidszaken.

 

Coaching

“Voorafgaand aan het coachtraject dacht ik al een geruime tijd na over een vervolgstap. Ik voelde me  onzeker, had soms last van mijn perfectionisme en voelde me een soort slachtoffer. Ook zat mijn loyaliteit en behulpzaamheid me in de weg. Ik had het gevoel dat ik geen keuze had en dat me alles maar overkwam. Ik zag dat wel, maar wist gewoon niet hoe het anders kon. Als ik dacht aan andere mogelijkheden dan zag ik vrijwel direct alleen de risico’s en de ‘beren op de weg’. En kwam ik niet in beweging. Dat wilde ik anders!
Nu, na afloop van het coachtraject, heb ik het lef ontwikkeld om mijn eigen keuzes te maken. Heel waardevol is dat ik ervaren heb hóe ik mijn eigen keuzes kan maken door duidelijk te kunnen onderscheiden tussen gevoel ontstaan vanuit een intuïtie en gevoel ontstaan vanuit mijn eigen gedachten. Ik weet nu welk gevoel ik direct kan vertrouwen en wanneer ik nog nader onderzoek mag doen. Ik heb scherp wat ik wil en hoe ik daar kan komen. Ik heb het inzicht dat ik mijn eigen keuzes mág maken. Ik mag voor mezelf kiezen; daar word ik niet alleen zelf beter van, maar ook anderen (partner, kinderen, collega’s) help ik hiermee. Ik zie nu in dat dat niet egoïstisch is, maar juist noodzakelijk om zelf de regie te hebben over mijn werk en mijn leven in het algemeen.
Ik wist wel hoe en wie ik ben, maar dat voelde als een vaststaand iets. Nu weet ik dat ik dezelfde persoon ben en blijf, maar dat ik tegelijkertijd kan groeien.
Sander heeft me meer dan eens een spiegel voorgehouden; dat was confronterend en tegelijk positief. Hij heeft me handvatten aangereikt die ik direct in de praktijk ben gaan toepassen. Ik merkte dat dat werkte.
Er is in mij echt iets veranderd; ik voel nu veel meer de regie en heb al meer rust in mijn hoofd. Vol vertrouwen ga ik verder in het proces om mijn werk en leven zelf vorm te geven, zoals ik dat wil.” – Frauke (34), leerkracht primair onderwijs.

“Voorafgaand aan het coachtraject zat ik in een situatie met vele veranderingen tegelijkertijd. Ik was moeder geworden, was minder gaan werken en op mijn school was er ook veel in beweging (andere teamleider, directeur en collega’s). Ook had ik binnen één schooljaar drie verschillende groepen gehad. Ik had behoefte aan meer rust en balans en worstelde met het opnieuw vinden van mijn draai op mijn werk.
Het coachtraject heb ik als heel prettig ervaren, een plek waar ik mijn zegje kon doen zonder dat er oordelen waren. Sander geeft structuur en overzicht door zaken uit te werken op een flipover. Doordat het visueel gemaakt werd kreeg het een plaats en kon ik mijn eigen rol en verantwoordelijkheid beter voor me zien gekoppeld aan een situatie. Ik heb concrete handvatten gekregen om dingen anders aan te pakken, situaties anders te benaderen. En zo het mezelf makkelijker te maken. Situaties blijven luchtiger, escaleren (veel) minder snel, ik ervaar minder stress en ik heb ontdekt dat ik veel eerder in het proces wat mag en kan zeggen. Dit vergt nog wel oefening, maar ik ben duidelijk op de goede weg. – Evelien (31), leerkracht primair onderwijs

“Voorafgaand aan het coachtraject had ik als administratief medewerkster op een basisschool onvrede met het niveau waarop ik werkte. Jarenlang had ik met liefde en plezier mijn carrière op een laag pitje gezet, zodat ik er kon zijn voor mijn gezin. Nu mijn kinderen volwassen waren geworden en ik ook nog ging scheiden werd het tijd voor mij, tijd voor Wilma 2.0!
Maar waar liggen mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn interesses nu echt, ik vind zoveel dingen leuk. Ik had behoefte aan richting, weten waar ik heen wilde en hoe ik dat kon gaan aanpakken.
Het resultaat van het coachtraject is dat ik meer zelfvertrouwen heb. Ik heb meer inzicht in mezelf gekregen. Ik weet nu wat ik wil én, ook heel belangrijk, wat ik niet wil. Daarbij heb ik het lef ontwikkeld om een heleboel veranderingen in gang te zetten en teweeg te brengen. Zo heb ik een communicatieplan geschreven voor het fusietraject waar mijn school in zit, ben ik de trekker van de communicatiewerkgroep in het fusie-traject, lopen alle communicatie-uitingen naar buiten toe via mij, verzorg ik de verslaglegging van fusie-gerelateerde bijeenkomsten op alle niveaus, ondersteun ik administratieve krachten van andere scholen binnen de stichting en ben ik onlangs gestart als huiswerkbegeleidster. Ik heb het vertrouwen dat dit alles in de (nabije) toekomst inderdaad tot een andere functie gaat leiden, die beter bij mij past. Ik heb er nu in ieder geval tijdelijk 4 uur bij gekregen.
Het coachtraject als zodanig heb ik als heel prettig ervaren. Sander vatte na ons eerste gesprek de essentie kort en kernachtig samen in een concreet plan van aanpak. Dat was al veelbelovend. Ik voelde me volledig gehoord. Hij gaf me verhelderende oefeningen en stelde de juiste vragen. Wat ik vooral zo krachtig vond is dat hij me alles zelf heeft laten ontdekken; hij legde me geen woorden in de mond en hij stuurde me niet een bepaalde kant op. Het was echt helemaal aan mij en van mij.
De aangereikte handvatten kon ik direct in de dagelijkse praktijk toepassen en er mijn voordeel mee doen. Daar ging ook het meeste werk inzitten, in het toepassen in de praktijk. Het heeft me enorm geholpen in de stappen die ik nu al gezet heb.
Kortom, een heel waardevol traject waar ik met plezier op terugkijk!” – Wilma (53), administratief medewerker basisschool.

“In mijn werkomgeving lukte het me niet om autonoom te zijn, met andere woorden: hoe bepaal ik mijn eigen agenda en hoe kan ik op professionele wijze een collega uitleggen wat mijn beweegredenen zijn om keuzes te maken dan wel ‘nee’ te zeggen, zonder daar me schuldig of ongemakkelijk bij te voelen of zelfs uit balans te raken.
Vanaf het eerste contact, ten behoeve van het vaststellen van de hulpvraag, was er een gevoel van begrepen te worden. Sander weet als geen ander de vinger op de zere plek te leggen zonder daar bij je gevoel van eigenwaarde aan te tasten. Hij heeft me inzicht gegeven in hoe ik zelf als medewerker maar ook als mens in elkaar zit en wat daarbij mijn sterke en zwakke punten zijn. Door zijn brede kennis weet hij je aan het denken te zetten waardoor je op een heldere wijze inzicht krijgt hoe communicatie met anderen vertaald en verbeterd kan worden. Voor mij is de kern daarbij dat ik keuzes kan maken en gesprekken kan voeren die niet zo zeer gebaseerd zijn op gevoel maar dat ik de rust kan nemen om dat te onderbouwen vanuit inhoudelijke gedachten. Ik ging met zeer veel plezier en nieuwsgierigheid naar onze afspraken toe.
Ik ben nu een medewerker maar ook een mens die veel meer in balans is en die ook kan doordringen tot de kern van de zaak zonder zich daarbij zelf ongemakkelijk te voelen. Mijn communicatie met anderen is sterk verbeterd en ik laat me niet snel meer van de wijs brengen door wat anderen van mijn werkwijze vinden en dat komt ten goede aan mijn zelfvertrouwen. Sander, enorm bedankt!”
Yolanda Henderix, Stichting Opmaat

“Sander weet een sfeer van gelijkwaardigheid te creëren in zijn coaching waarbij hij naast je gaat zitten en samen met hem in jouw spiegel kijkt. Hij doet dit begripvol, ontwapenend maar bovenal zeer respectvol. Sander heeft mij in laten zien dat je jezelf kunt bevrijden waardoor je los komt van je dagelijkse sleur en een nieuw leven kunt starten terwijl je veertig bent. Hij leerde me daarnaast dat jezelf veroordelen niet bijdraagt aan een gelukkig leven.” – Jaap (40), voorheen directeur in loondienst, nu zelfstandig ondernemer.

“Ontwikkeling, zelfreflectie en onderzoeken stond voor mij centraler dan ooit de afgelopen periode. Sander’s bijdrage daarin was heel belangrijk. Voor mij was duidelijk dat ik tegen een aantal zaken aanliep. Zijn bijdrage zat er met name in om scherper te krijgen welke zaken dat precies waren en hoe deze op te pakken. Kortom, mijn coachvraag én aanpak daarvan werd veel duidelijker. Hij heeft me goed naar mezelf laten kijken, me ervaringsgerichte oefeningen laten ondergaan, zelf conclusies laten trekken en handvatten gegeven. Sander’s manier van coachen was zo voor mij een perfecte aanpak.” – Annet (38), P&O-adviseur.

“Sander heeft een hele fijne en veilige manier om je tijdens de gesprekken met hem tot inzichten in je eigen gedrag en invloed te laten komen. Door de juiste vragen te stellen en je het vertrouwen te geven dat je – hoe dan ook – op het juiste pad bent, leer je op een andere manier naar jezelf en de wereld om je heen te kijken. Je loopt het traject dan wel samen door, maar uiteindelijk doe je het toch écht allemaal zelf, dus je gaat ook met meer rust en vertrouwen weer verder op je pad, dankzij Sander. “ – Josephine (33), directiesecretaresse.

“Door mijn gesprekken met Sander heb ik geleerd beter naar mezelf te luisteren. Eerder signalen op te pikken waardoor ik niet over mijn eigen grenzen heenga. Ook heb ik ontdekt dat ik best heel erg op mijn gevoel mag vertrouwen. Dat beter zorgen voor mezelf ervoor zorgt, dat de mensen in mijn omgeving niets tekort komen en dat het uiteindelijk voor hen zelfs ook beter is! Sander’s persoonlijke benadering en de vragen die ervoor zorgen dat je echt bij jezelf te rade gaat, hebben bij mij voor een belangrijke en nodige ommekeer gezorgd.” – Mariëlle (40), leidinggevende.

“Sander weet een –in mijn ogen- mooie balans te vinden tussen het zakelijke en het persoonlijke/relationele. Hij gaat uit van het goede van de mens, van liefdevolle intenties, maar spreekt de ander wel aan op het nemen van verantwoordelijkheid en het bereiken van resultaten. Hij heeft me regelmatig geholpen om anders naar een situatie te kijken en situaties anders te beleven, waardoor meer rust en ruimte voor ontwikkeling is ontstaan.” – Monique (33), P&O-adviseur.

 

Workshops

“Waar deze workshop zich in onderscheidt t.o.v. andere workshops die ik heb gevolgd, is dat ik werkelijk in actie ben gekomen omdat wat ik écht wil te gaan bereiken. Sander nodigt je uit d.m.v. verschillende methodieken, maar met name door middel van zijn feedback om eigenaarschap te nemen voor je leven. Hij helpt je met het scherp krijgen van je levensdoel en begeleidt je ook bij de vertaalslag naar korte termijn doelen op uiteenlopende gebieden (gezondheid, relaties, ontwikkeling, werk, etc.).” – Monique (33), adviseur P&O.

“De workshop maakt je weer en meer bewust van je gedachten en persoonlijke visie over werk en privé. Daarbij ben je op de eerste plaats zelf aan zet. De sprekende oefeningen en dialogen leveren de nodige verdieping en inzichten op om te komen tot de kern van de workshop: het omzetten van al dat wat in je hoofd en hart zit naar duidelijke doelen en de daarbij behorende acties om te bereiken wat je wilt. In deze concrete vertaalslag ligt de kracht van de workshop. Energie, focus en realistisch zijn voor mij de kernwoorden om de workshop te omschrijven.” – Bas (38), senior HRM-adviseur.