TPIC: Kern van het curriculum

Er zijn negen basisonderwerpen of onderzoeks- en studiegebieden in het Intuïtief Coachen opleidingsprogramma. Allen tezamen vergroten jouw capaciteiten voor bewustzijn, perceptie, begrip, helderheid, intuïtief denken en effectieve, impactvolle actie.

Vier niveaus van betrokkenheid
Aan het ‘Transformational Presence’-werk liggen vier basisniveaus van betrokkenheid ten grondslag via welke we aan het leven deelnemen. Via het model van de vier niveaus van betrokkenheid kunnen we snel de gebruikelijke benadering van degenen met wie je werkt identificeren. We geven hen instrumenten en inzicht om, met intentie en bewustzijn, te kiezen hoe zij op de meest productieve en constructieve manier met het leven en leiderschap kunnen omgaan.

Verticale en horizontale levensoriëntatie
In het ‘Transformational Presence’-werk gaan we uit van twee essentiële oriëntaties op het leven: verticaal en horizontaal. Deze twee oriëntaties hebben betrekking op het zijn en doen, ziel en ego, de intuïtieve en intellectuele geest en vele andere aspecten van het leven en werk. Bewust zijn van zowel de verticale als horizontale oriëntatie – hoe deze ons dienen, als ook hoe elk een valkuil kan worden – kan degenen met wie we werken helpen met het vinden van een balans tussen zijn en actie. Deze balans maakt een grotere impact en prestatie mogelijk.

Reflectie-oefeningen
Het TPIC-opleidingsprogramma biedt vele instrumenten voor het creëren van een persoonlijke set van oefeningen voor centratie en mindfullness die je leven en werk ondersteunen en verbeteren.

Het betrekken van de intuïtieve geest
De intuïtieve geest is de grotere geest waarvan het intellect een klein deel is. Hoe meer we opereren vanuit een grotere intuïtieve geest, hoe meer toegang we hebben tot wijsheid, begrip, creativiteit en innovatie. Vanuit het perspectief van de intuïtieve geest zijn we in staat om de principes van energie te begrijpen en toe te passen. We werken vanuit ‘het grotere of gehele plaatje’ in elke situatie, omstandigheid, uitdaging of kans. We noemen dit ‘whole-mind’ denken en ‘whole-being’ bewustzijn.

Partnerschap van ziel-ego
In het ‘Transformational Presence’-werk erkennen we het cruciale belang van een dynamisch partnerschap tussen de ziel en het ego. Wanneer ziel en ego volledig samenwerken, hebben we een veel betere kans om ons volledige potentieel te bereiken in alle facetten van ons leven en werk.

Hermetische filosofie
Een basisbegrip van de hermetische filosofie en haar principes geeft een solide fundament om de werking van het leven en leiderschap te zien als energie in beweging. Vorm volgt energie. Daarom, als we ergens de vorm van willen veranderen, beginnen we te werken met de onderliggende energie. De zeven hermetische principes zijn:

  • Het principe van mentalisme – alles bestaat in bewustzijn en bewustzijn bestaat in alles; alles begint als een gedachte.
  • Het principe van overeenkomst – zo boven zo beneden; zo beneden zo boven.
  • Het principe van trilling – alles bestaat uit energie in beweging
  • Het principe van polariteit – niets kan bestaan zonder het tegenovergestelde; het antwoord zit in de vraag opgesloten.
  • Het principe van ritme – alles heeft zijn eigen ritme en flow
  • Het prinicpe van oorzaak en gevolg – alles is een gevolg of een oorzaak, elk gevolg wordt een oorzaak van iets anders.
  • Het prinicpe van geslacht – elke daad of creatie heeft een mannelijke (assertief en actief) en een vrouwelijke (reflecterend en introspectief) component.

Basisprincipes van kwantumfysica
Voortbouwend op de basis van de hermetische filosofie ontdekken we daarna de basisprincipes van de kwantumfysica om de wetenschap achter de hermetische principes en lessen uit oude wijsheidstradities te begrijpen.

Het menselijk energetische systeem
Een wezenlijk begrip van de spirituele en emotionele eigenschappen van het menselijk energetische systeem (ook bekend als het Chakra-systeem) geeft een andere sterke basis voor het begrijpen van de uitdagingen en krachten van degenen met wie je werkt. Terwijl je misschien nooit rechtstreeks over deze energiekernen praat met degenen waarvoor je werkt, informeert jouw kennis hierover je vragen en begrip over hoe je hen op de meest effectieve en transformerende manieren kan ondersteunen.

De potentieelgerichte benadering
Een belangrijke stap in het creëren van een wereld die wél werkt, is het faciliteren van een verschuiving van een ‘probleemoplossende aanpak’ naar een ‘potentieelgerichte aanpak’. In leiderschap, coaching en het leven. Dit betekent dat je het leven benadert als energie in beweging en dat je bewust bent van het zich aandienende potentieel binnen elke situatie of omstandigheid.– ontdekkend ‘wat er wil gebeuren’ voor het grotere geheel en dat je een partnerschap aangaat met dat potentieel zodat het tot wasdom kan komen. De potentieelgerichte aanpak maakt gebruik van de instrumenten en concepten die je bij de eerste acht onderwerpen van het basisleerplan hebt geleerd. Het geeft je een ongekend krachtige aanpak voor transformationeel leiderschap en coaching.

Wil je je inschrijven voor de eerstvolgende instroommogelijkheid tot de opleiding Intuïtief Coachen op basis van Transformational Presence die start met een tweedaagse bijeenkomst van op 13 en 14 januari 2022 in conferentiecentrum Kapellerput in Heeze? Klik hier

Wil je eerst eens een middag kennismaken met Transformational Presence? Kom dan naar onze online Introductieworkshop op 2 december 2021!