Dinsdagmiddag 14 juni 2022

Online Introductieworkshop:
Intuïtief Coachen: De Kracht van Transformational Presence’

=> SCHRIJF JE NU IN!

CREËER DE BESTE VERSIE VAN JEZELF OF JE TEAM!

De potentieelgerichte benadering

Academy of Life hanteert in al haar dienstverlening de potentieelgerichte benadering. De focus ligt op het potentieel, dat wil zeggen de kans of gelegenheid die in een bepaalde situatie verscholen ligt. Het gaat om het verwezenlijken van mogelijkheden en je bewust worden wat je hierin zelf of als team kunt doen. Dit in tegenstelling tot een oplossingsgerichte benadering, waar het analyseren van oorzaken en het oplossen van problemen voorop staat. De potentieelgerichte benadering ziet een probleem niet als iets dat opgelost moet worden, maar als een boodschap waar naar geluisterd kan worden. Het heden en van daaruit naar de toekomst bewegen staat centraal, niet het ‘wroeten’ in wat geweest is. Dit vergt een dieper bewustzijnsniveau en het aanboren van kennisbronnen die verder gaan dan het intellect.

“Problemen kunnen niet opgelost worden op hetzelfde niveau van denken waarop ze zijn gemaakt” – Albert Einstein

Bewust kiezen wie je wilt zijn in relatie tot de ontstane situatie, geeft de kracht los te breken uit de patronen van ‘wij/zij’ (of ‘ik/jij’) en de mogelijkheid nieuwe omstandigheden en realiteiten te creëren. Potentieelgericht werken levert transformatie op, oftewel ‘duurzame verbetering’. Doordat de inzichten voortkomen uit en verbonden zijn met de kern van een persoon of team is de verandering die plaatsvindt blijvend van aard.

Principes
De potentieelgerichte benadering van Academy of Life heeft zijn grondslag in de kwantumfysica. De kern is dat alles altijd in beweging is. Alles is in wezen energie. Daarnaast hanteert Academy of Life het uitgangspunt dat energie niet gecreëerd of vernietigd kan worden, maar wél getransformeerd. Energie kan talloze andere vormen aannemen. We kunnen een co-creatie aangaan met datgene wat is en wat op het punt staat te verschijnen. Door dit te begrijpen en te ervaren wat je hiermee kunt, ga je op een andere manier naar het leven kijken. En vanuit dit veranderde perspectief ga je op een geheel andere manier leven en werken.

“Je verandert nooit iets door de bestaande werkelijkheid te bestrijden. Bouw, om iets te veranderen, een nieuw model op, dat het bestaande model overbodig maakt” – Buckminster Fuller

Vanuit deze grondslag hanteert Academy of Life de volgende principes:

  • Alle antwoorden zijn beschikbaar voor je
  • Je hebt altijd een keuze hoe je reageert op een situatie
  • Als je verandert hoe je kijkt, verandert alles
  • Dat waar je je aandacht op richt, groeit
  • Door je te richten op keuzes en kansen ontstaan er nieuwe mogelijkheden

Academy of Life leert je niet ‘de waarheid’ of ‘de juiste manier van leven’, maar geeft je praktische inzichten, instrumenten, principes en perspectieven om jouw uitdagingen aan te gaan en plezierig en zinvol te werken en te leven.

Met de juiste vaardigheden en kennis is het voor iedere professional en elk team mogelijk om met (veel) meer plezier en zingeving te werken. Minder inspanning, meer resultaat. Géén stress, maar juist veel plezier, energie én rust. Het is de missie van Academy of Life om jou en/of je team daarbij te helpen.

Academy of Life helpt met de allernieuwste inzichten, coaching, training, ervaring en ondersteunend netwerk. Inmiddels hebben vele professionals en teams hiervan geprofiteerd.

Sander van Eekelen, transformationeel leiderschapscoach en procesbegeleider
oprichter van Academy of Life
Gecertificeerd ‘Transformational Presence Coach (CTPC)’, gecertificeerd Transformational Presence Program Leader

Privacyverklaring (Privacy statement Academy of Life NL)
Privacy policy (Privacy statement Academy of Life EN)